Definice

Rým, v němž se rýmují stejně znějící lexikální jednotky.

Příklady použití

Upadl na zem i s kolem / šla mu z toho hlava kolem.

Dělení slova

ho!mo!ny!m!ní rým