Definice

Nejmenší veršová jednotka – nejmenší jednotka básnického metra.

Příklady použití

Pro českou versologii jsou typické trochej, daktyl a jamb.

Dělení slova

sto!pa

Příbuzná slova

Versologie
sylabotónický a časoměrný verš