Definice

Trojdílné umělecké dílo

Příklady použití

Autoři: V. Vokolek

Původ slova

Původní význam – „trojdílný obraz u středověkých oltářů“.
Z řeckého triptychos (tri- + ptyché = záhyb) = třikrát složený.

Může být také omylem zapsáno jako

Tryptych, triptich