Definice

Způsob tvorby veršů, při němž udržujeme stálý počet slabik i přízvuků ve verši. Toho docílíme použitím veršových stop /jamb, trochej, anapest, daktyl).

Příklady použití

Dál, jak jeho slunci roje
nebes modrou dherou,
spějte, bratří, drahou svou,
směle, jak by rek šel v boje.

(F. Schiller: Óda na radost, přel. P. l. Eisner)

Dělení slova

sy!la!bo!to!ni!c!ký verš

Může vyskytovat také v těchto tvarech

slabičně-přízvučný verš, tónosylabický verš