Definice

Zvuková shoda slabik uprostřed verše.

Příklady použití

Karel jede do jetele,
Naďa vede za ním osla,
Pepa vedle řeže mrkve.

Dělení slova

vni!tř!ní