Definice

Pojem se používá ve více vědách pro změnu polohy či záměnu (v hudbě převod do jiné tóniny).

Transpozice je slovotvorný proces, kdy se mění slovní druh.

Příklady použití

rychlý – rychlost

Dělení slova

trans!po!zi!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

syntaktická derivace

Může být také omylem zapsáno jako

tranzpozice, transpozyce

Internetová cvičebnice pravopisu