Definice

Jedná se o přidání souhlásky před slabiku.

Příklady použití

j- přidané k lat. est. Ve spisovné češtině plní tuto funkci ráz. V obecné češtině je protetické v- (voko, vodejdi), v nářečích h- (Holomóc), ev. j-.

Dělení slova

pro!te!ze

Může vyskytovat také v těchto tvarech

předsouvání

Může být také omylem zapsáno jako

protese