Definice

Jedná se o označení členění mluveného projevu.

Příklady použití

Při řeči členíme projev na logické celky/, jinak by nebyl srozumitelný/. Využíváme při tom / přízvuky/, pauzy/, rytmus.

Dělení slova

frá!zo!vá!ní

Může být také omylem zapsáno jako

frásování