Definice

V oblasti zvukové stránky jazyka – kratičké slovo, které nemá vlastní slovní pšízvuk a vyslovuje se jako jedo fonetické slovo se slovem, k němuž patří.

Příklady použití

[‚menuju se ‚josef] (Je-li slovo se předložkou, pak není příklonkou a stahuje na sebe přázvuk z následujícího slova.), Nebude-li pršet, nepromokneme.

Vitamin D podporuje využití vápníku v těle, a ˈtak ˈchrání před osteoporózou. – tak je pod přízvukem.

Vitamin D podporuje využití vápníku v těle, a ˈchrání tak před osteoporózou. – tak není pod přízvukem, tvoří přízvučný celek se slovem chrání.

Dělení slova

pří!klo!n!ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

enklitikon

Internetová cvičebnice pravopisu