Definice

Část lexikologie zkoumající vývoj, změny a vzájemné vztahy významů slov. Činí tak pomocí analýzy znakové formy, tj. zkoumá, co daná forma znamená (postup od formy k významu).

Dělení slova

sé!ma!si!o!lo!gi!e

Může být také omylem zapsáno jako

sémaziologie, sémasiologye, sémasiologije