Definice

Jazykový jev (nejčastěji výraz) z americké angličtiny užívaný v jiném jazyce

Příklady použití

elevator / lift

Dělení slova

a!me!ri!ka!ni!s!mus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

amerikanismus

Může být také omylem zapsáno jako

amerikanysmus, amerkanismuz

Internetová cvičebnice pravopisu