Definice

V daném jazykovém společenství mluvčí používají dvě variety jazyka. Jedna z nich má vyšší prestiž, nepoužívá se v běžné komunikaci, mluvčí se jí učí ve škole.

Příklady použití

Švýcarsko, arabské země. Není jednotný názor na existenci diglosie v ČR (interdialekt + spisovná čeština).

Dělení slova

di!glo!si!e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

diglozie

Může být také omylem zapsáno jako

diglosye

Internetová cvičebnice pravopisu