Definice

Část literární teorie. Zabývá se stavbou verše, rýmem, veršovými stopami, tropy, figurami, strofickými útvary ap.

Dělení slova

te!o!ri!e ver!še

Může vyskytovat také v těchto tvarech

versologie