Definice

Klasická japonská sedmnáctislabičná báseň členná na verše o 5, 7 a 5 slabikách. Vznikla osamostatněním prvního trojverší kolektivně skládané básně. Haiku si zachovala povinnost včleňovat některá tematická slova odkazující k ročnímu období. Haiku se stala nejslavnějším útvarem japonských básní, proto haiku píší i evropští a američtí autoři, kupříkladu americký beatnik Jack Kerouack.

Příklady použití

Umlkly zvony.
Večerním šerem náhle,
sakury voní!
(Bašó)

Původ slova

Z japonských termínů haikai (řazená báseň) a hokku (mistrovské trojverší)

Dělení slova

hai!ku

Může vyskytovat také v těchto tvarech

Slovo nesklonné

Může být také omylem zapsáno jako

Hajku
Haku

Příbuzná slova

Klasická japonská báseň

Internetová cvičebnice pravopisu