Definice

Rým, v němž se shodují mluvnické kategorie koncových slov (jsou-li tato slova různé délky, aspoň o 3 slabiky, rým se za gramatický nepovažuje).

Příklady použití

Když jsem byla malá / bývala jsem hravá.

Dělení slova

gra!ma!ti!c!ký rým

Může vyskytovat také v těchto tvarech

planý rým

Internetová cvičebnice pravopisu