Definice

Odpověď v rozhovoru.

Příklady použití

“Ahoj, Josefe!”“Rád tě vidím!“ (2 repliky)

Dělení slova

re!pli!ka