Definice

Báseň, jejíž slova jsou graficky uspořádána do jistého útvaru (vizualizace).

Původ slova

řecky kalos = krásný, gramma = písmo

Dělení slova

ka!li!gram