Definice

Totéž co otázka. Je zakončena otazníkem.

Zjišťovací otázka vyžaduje odpověď ANO, nebo NE. Obsahuje stoupavou kadenci na tázacím slově.

Doplňovací otázka vyžaduje doplnění konkrétního údaje.

Tázací věta může vyjadřovat i přání či rozkaz.

Příklady použití

Přijdeš ráno domů?

Dělení slova

tá!za!cí vě!ta