Definice

Jedná se o část mluvnice, která se věnuje skladbě věty (větné členy) a souvětí (souřadné, podřadné, počet vět, věta hlavní a vedlejší).

Příklady použití

Rozbor větných členů – podmět, přísudek, přívlastek, příslovečné určení, doplněk, předmět
Rozbor souvětí – věta hlavní, vedlejší

Původ slova

Přes německé Syntax z latinského syntaxis (složení, uspořádání).

Dělení slova

syn|tax

Může vyskytovat také v těchto tvarech

syntaktický

Může být také omylem zapsáno jako

syntaks
sintax
sintaks

Příbuzná slova

souvětí souřadné a podřadné
větné členy
věta hlavní a vedlejší