Definice

Vyjadřuje citový postoj mluvčího k obsahu věty. Končí vykřičníkem.

Příklady použití

To je božííííííí!

Dělení slova

zvo!la!cí vě!ta