Definice

1) Umístění řízeného větného členu za řídicím členem.Většinou je to obvyklá situace, méně častý je shodný přívlastek za řídícím slovem, to se týká ustálených spojení (např. biologických a chemických názvů).
2) Neohebný slovní druh obdobný předložce (v ČJ se nepoužívá).
3) Vytčení větného členu za syntaktickou konstrukci.

Příklady použití

jdu do školy
přines ovoce
kyselina solná
Konečně přišel, dobytek jeden!

Dělení slova

post!po!zi!ce

Internetová cvičebnice pravopisu