Definice

Vztah mezi větami v souvětí, kdy jedna věta mluvnicky i obsahem závisí na druhé.

Příklady použití

Našel sud, ve kterém nic nebylo.

Dělení slova

pod!řad!nost

Může vyskytovat také v těchto tvarech

hypotaxe

Internetová cvičebnice pravopisu