Definice

Skladební vztah ve skladební dvojici založený na významu. Většinou takto vzniká příslovečné určení. Přimykání neidentifikujeme pádovými otázkami, ale otázkami typu Jak? Kam? Jak dlouho? aj.

Příklady použití

obarvený namodro
jde z divadla

Dělení slova

při!my!ká!ní

Může vyskytovat také v těchto tvarech

adjunkce, slabá závislost

Internetová cvičebnice pravopisu