Definice

Jedná se o jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby jazyka. Derivací (odvozováním) vznikají nová slova, a to pomocí předpon, přípon nebo obou zároveň.

Příklady použití

otec → praotec
list → listí

Dělení slova

De!ri!va!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

derivační

Může být také omylem zapsáno jako

deryvace

Příbuzná slova

slovotvorba