Definice

Synonyma jsou slova souznačná, což znamená, že se jedná o slova se stejným významem. Dělíme je na úplná synonyma a částečná, přičemž převažují synonama částečná. Synonyma úplná by měla splňovat nejen totožnost významu, ale i zařazení do stejné vrstvy jazyka a stejnou četnost užití.

Příklady použití

Alík je náš pes. Je to skutečně hravý pejsek.

V obývacím pokoji má šedou zeď. Šedivá je jeho oblíbená barva.

Notebooku se někdy říká laptop (nebo přenosný počítač).

Původ slova

z latinského synōnymum, řeckého synōnymon – syn (stejné) + ónyma (jméno)

Dělení slova

sy!no!ny!mum

Může vyskytovat také v těchto tvarech

souznačné slovo
synonymní
synonymie

Může být také omylem zapsáno jako

sinonimum
sinonymum
synonimum

Příbuzná slova

antonymum, homonymum

Internetová cvičebnice pravopisu