Definice

Zájmena se řadí mezi ohebné slovní druhy. Zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují. Zájmena dělíme na osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, záporná a neurčitá. V syntaxi plní funkci např. podmětu, předmětu, shodného přívlastku.

Příklady použití

Ten se vyznamenal.
Pravdu měli jen někteří.
Pojď se projít.

Původ slova

Jedná se o kalk k latinskému slovu prōnōmen (kalkování = přenesení českého významu podle cizího vzoru).

Dělení slova

zá!jme!no

Může vyskytovat také v těchto tvarech

zájmenný
pronomina

Může být také omylem zapsáno jako

zajmeno

Příbuzná slova

ohebné slovní druhy
slovní druhy