Definice

Kohyponyma jsou slova, která jsou spolupodřadná slovu nadřazenému (hyperonymu)

Příklady použití

Nakrájel jablka a hrušky. (hyperonymum – ovoce)

Oblékl si tričko a kalhoty. (hyperonymum – oblečení)

Nepije ani pivo ani víno. (hyperonymum – alkoholické nápoje)

Původ slova

Z latinského co- (předpona s významem společně) + z řeckého hypó (pod) + ónyma (jméno).

Dělení slova

ko!hy!po!ny!mum

Může vyskytovat také v těchto tvarech

kohyponymní
spolupodřadná slova
kohyponymie

Může být také omylem zapsáno jako

kohyponimum
kohiponimum
kohiponymum

Příbuzná slova

hyponyma
hyperonyma