Definice

Antonyma neboli slova opačná, opozita, označují slova s opačným, protikladným významem.

Příklady použití

Svět není jen černý a bílý.

Přišli mladí i staří.

Jednou jsi dole, jednou nahoře.

Kniha pojednává o válce Severu proti Jihu.

Původ slova

z řeckého anti=proti + ónoma, ónyma=jméno

Dělení slova

an!to!ny!mum

Může vyskytovat také v těchto tvarech

opozitum
slovo opačné
protiklad

Může být také omylem zapsáno jako

antonimum

Příbuzná slova

synonyma, homonyma