Definice

Zánik výslovnostně slabé, krátké, redukované, nepřízvučné hlásky či skupiny hlásek uvnitř slova.

Příklady použití

Ze staroslověnského *padъktorьka takto (v důsledku mizení jerů podle Havlíkova pravidla) postupně vzniklo slovo pastorka.- Slovo tьma bylo ve staroslověnštině dvouslabičné.

Dělení slova

syn!ko!pa