Definice

Splynutí souhlásky na koonci slova se stejnou souhláskou na začátku dalšího slova. V češtině se v této podobě nevyskytuje.

Původ slova

elision – vyškrtnutí, vynechání

Dělení slova

e!li!ze

Může být také omylem zapsáno jako

elyze, elise