Definice

Je to tvrdý hlasový začátek fonetického slova. Projevuje se, když vyslovíme nespojitě jednoslabičnou předložku končící samohláskou s následujícím slovem.

Z hlediska tvorby hlásek je to ražená středová souhláska. Vzniká v hlasivkávh, proto nemůže být znělá. V některých jazycích je to foném, tj. jeho (ne)vyslovení rozlišuje význam.

Příklady použití

[‚do opavi] X moravská výslovnost [‚doopavi]

Může vyskytovat také v těchto tvarech

předraz

Může být také omylem zapsáno jako

rás