Definice

Nejmenší jednotka významu, má povahu znaku. Dělí se na lexikální a gramatické (relační). Morfém je abstraktní jednotka, definovaná na základě významu. Ten je ovšem v konkrétních slovech (slovních tvarech) realizován prostřednictvím více různých, drobně odlišných forem. Ty nazýváme morfy.

Příklady použití

ne-na-uč-i-l-a

  • ne– lexikální morfém (předpona, označuje zápor)
  • na– gramatický morfém (předpona, modifikuje vid)
  • – lexikální morfém – kořen (nese význam slova)
  • i– gramatický morfém (kmenotvorná přípona
  • l – gramatický morfém (koncovka)

Dělení slova

mor!fém