Definice

1) Způsob zjednodušeného zobrazené osoby, přitom se zdůrazní některé její typické rysy.
2) Proces tvorby komunikátu.

Příklady použití

Petr Bezruč se stylizoval jako bard.

Dělení slova

sty!li!za!ce