Definice

Ortoepie je nauka o spisovné výslovnosti.

Příklady použití

správné užití mluvené češtiny

Původ slova

z řeckého orto- (pravý, zdárný) a épos (slovo, výmluvnost)

Dělení slova

or!to!e!pi!e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

ortoepický

Může být také omylem zapsáno jako

ortoepije

Příbuzná slova

fonetika
fonologie