Definice

Dostanou-li se k sobě dvě samohlásky mimo kořen slova, obvykle při vázané výslovnosti nevznikne dvojhláska. Někdy při výslovnosti vznikne vložená hláska. Někdy se objeví hiátové v ([povotevři]), tato výslovnost je nespisovná. Ve vysokém stylu se doporučuje taková „místa“ vyslovit s rázem („odsazeně“).

Pojem má jiné významy v jiných vědách.

Příklady použití

[neurologije, neopakovat]

Původ slova

lat. hiatus = mezera, průzev

Dělení slova

hi!át

Může vyskytovat také v těchto tvarech

přízev

Může být také omylem zapsáno jako

hyát, hiját

Příbuzná slova