Definice

Styl založený na vyprávění.

Příklady použití

B. Hrabal

Dělení slova

na!ra!ti!v!ní styl

Může vyskytovat také v těchto tvarech

vyprávěcí