Definice

Způsob psaní odborného textu. Využívá nejčastěji popisný, výkladový, úvahový, popř. návodový a argumentační slohový postup. Cílem odborného projevu je poučit, popř. podat přesný návod (postup), Snaží se o objektivitu, popř. o odstup autora. Jazyk je slohově a citově neutrální, vždy spisovný.

Používají se odborné termíny a složitější syntax.

Dělí se na teoreticky odborný (vědecký – monografie, skripta), prakticky odborný (blíží se administrativnímu), populárně naučný (některé časopisy a slovníky), učebnicový (učebnice pro ZŠ a SŠ).

Příklady použití

Příprava injekce

Dbáme na vlastní bezpečnost, a proto lék připravujeme dále od očí. V některých případech je nutno pracovat ve sterilních rukavicích a dáváme pozor při manipulaci s ostrými předměty.

Vezmeme ampulku s lékem a mírným poklepem se přesvědčíme, že všechen lék je v těle ampulky a nikoli v jejím krčku.

Krček odesinfikujeme desinfekcí nastříkanou na čtverec buničité vaty.
V označeném místě tlakem na na krček odlomíme hlavičku. Dáváme pozor, aby se žádné sklo nedostalo do ampulky. V případě, že by k tomu došlo, musíme danou ampulku vyhodit a použít novou.

Vyjmeme stříkačku z plastového obalu a dáváme pozor, abychom se nedotkli konusu.

Konus stříkačky napojíme na konus jehly. Nasajeme obsah ampulky.

Pokud je lék v práškové formě, je třeba ho nejprve naředit. K tomu se většinou používá fyziologický roztok. Před přípravou zkontrolovat exspiraci, včetně fyziologického roztoku.

(http://www.wikiskripta.eu/index.php/Aplikace_injekc%C3%AD)

Původ slova

Dělení slova

od!bo!r!ný styl