Definice

Způsob, kterým zpracujeme téma v konkrétním projevu. Rozlišujeme postup informační, popisný, vyprávěcí, výkladový, úvahový, dialogický, řečnický, argumentační a návodový.

Příklady použití

Např. při běžné komunikaci používáme nejčastěji informační postup.

Dělení slova

slo!ho!vý po!stup