Definice

Styl psaní nedějových textů.

Příklady použití

Styl, jakým tvoříme popis, úvahu, výklad, některé útvary administrativního stylu apod.

Dělení slova

sta!ti!c!ký styl