Definice

Funkční styl mající více funkcí.

Příklady použití

Umělecký styl má estetickou, sdělnou, popř. citovou funkci.

Dělení slova

kom!ple!x!ní styl