Definice

Způsob psaní úředních a právních dokumentů. Vyznačuje se odbornými a administrativními termíny, objektivity (trpný rod). Autor bere ohled na adresáta.

Příklady použití

„Dalším softwarovým produktem pro přepravu nebezpečných věcí je AREM. Pro
usnadnění práce s dohodou ADR byl vytvořen Ústavem silniční a městské dopravy, a.s. Ve spolupráci s firmou MEDISTYL softwarový produkt, který se jmenuje „ADRem“ [8]. Základ tohoto programu tvoří tabulka 3.2 A ADR – vyjmenování nebezpečných věcí v pořadí podle identifikačních čísel jednotlivých látek, kdy veškeré informace obsažené v tabulce dohody.

ADR formou odkazů se pro konkrétní látku objevují v hlavním okně programu viz. obrázek 7.“

Dělení slova

pra!k!ti!c!ky od!bo!r!ný styl