Definice

Způsob tvorby jazykového projevu, výběr jazykových prostředků závisející na komunikačním cíli projevu.

Příklady použití

styl prostě sdělovací, odborný, publicistický, umělecký, administrativní, řečnický

Dělení slova

fun!k!ční styl