Definice

Sekundární styl v prostěsdělovacím stylu. Je to styl psaní osobních dopisů. Tento styl je důvěrnější, může obsahovat knižní až archaizující výrazy. Používá se v psaném projevu. Ve středověku se psaní dopisů pokládalo za umění.

Příklady použití

Milá babičko, předem mého dopisu přijmi mou upřímnou soustrast s odchodem Ťapky.

Dělení slova

e!pi!s!to!lá!r!ní styl