Definice

Živý způsob projevu bez komplikovaných větných celků a slovních tvarů.

Příklady použití

Nevaž se – odvaž se!

Dělení slova

dy!na!mi!c!ký styl