Definice

Schopnost nějakého jevu mít určitou vlastnost.

Příklady použití

Slova kráva, prase, dobytek v některých výpovědích pociťujeme jako nadávku – mají příznak „nadávkovost“, v jiných výpovědích (např. z oblasti domácího zvířectva) tento příznak nenesou.

Dělení slova

pří!zna!ko!vost