Definice

Styl dokumentů a jednání na úřadech a jiných státních orgánech, Vyznačuje se hlavně administrativními termíny, objektivity (trpný rod), složitou syntaxí a obtížnou srozumitelností pro laiky.

Příklady použití

Po provedení předběžných úkonů přistoupíme k výslechu.

Dělení slova

jed!na!cí styl

Může vyskytovat také v těchto tvarech

prakticky odborný styl administrativní styl

Internetová cvičebnice pravopisu