Definice

Styl na rozhraní odborného a publicistického stylu, na rozhraní úvahy a fejetonu. Přístupnou formou se píše o odborném tématu, někdy je text odlehčen. Používá se v psaném projevu.

Příklady použití

„… Kdo je to bástevník? Je to lyrik jalový, mdlý, nežárným zoufale zbytečný. Debutoval, nějaký spoluchudák mu veřejně potvrdil, že se někam propaluje, že se něčeho dopíná, dobírá, že se nějak očišťuje, přečišťuje, počišťuje, – a z toho pak ten nešťastník žije až do bůhvíkolikátých mnogajaljetin, těže co nejvydatněji z naší botokudské pověrčivosti lyromanské, z té ze všech ouct nejouctovatější oucty ke všemu, co je dáno do veršů …“

(Pavel Eisner: Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině)

Dělení slova

e!se!ji!sti!c!ký styl