Definice

Slovesa se řadí mezi ohebné slovní druhy. Vyjadřují, co podstatná jména dělají nebo co se s nimi děje. Ve větě často plní funkci přísudku.

Příklady použití

Petr nese plný džbán.

Chybovat je lidské.

Zavolej a já přijdu.

Původ slova

Od slova slovo – to od slova slouti – z ruštiny

Dělení slova

slo|ve|sa

Může vyskytovat také v těchto tvarech

sloveso
verbum
verba

Příbuzná slova

ohebné slovní druhy

Internetová cvičebnice pravopisu