Definice

Příslovce řadíme k neohebným slovním druhům (to znamená, že je neskloňujeme ani nečasujeme). Příslovce vyjadřují okolnosti děje – ptáme se na ně otázkami Kdy? Kde? nebo Jak?

Příklady použití

Dnes už to nestihnu.

To řekl moc pěkně.

Počkej na mě doma.

Původ slova

Odvozené od slova slovo – to odvozeno od slouti – původně z ruštiny

Dělení slova

pří|slov|ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

adverbia

Může být také omylem zapsáno jako

přislovce
příslofce
přislofce

Příbuzná slova

ohebné slovní druhy

Internetová cvičebnice pravopisu