Definice

Předpona spadá do oblasti morfologie (slovotvorby). Jedná se o část, která stojí před kořenem slova.

Příklady použití

zá-věs
pod-chod

Původ slova

skládání – před a pnouti

Dělení slova

před!po!na

Může vyskytovat také v těchto tvarech

prefix

Může být také omylem zapsáno jako

přetpona

Příbuzná slova

kořen
přípona
morfologie
slovotvorba
morfém